Pendaftaran Keahlian

Maklumat Peserta

Maklumat Pasangan

Maklumat Waris 1

Maklumat Waris 2

Tandakan Pakej

Bayaran

 1. Program Kesetiaan Keahlian adalah terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan permastautin tetap termasuk mereka yang bukan beragama islam, Wang Pengurusan Jenazah  Percuma hanya untuk manfaat ahli Nur Tawakal sahaja.
 2. Had umur mendaftar untuk dewasa adalah 18 tahun hingga 65 tahun.
 3. Pembayaran boleh dibuat secara online kepada akaun Nur Tawakal Sdn Bhd. Sila simpan resit transaksi.
 4. Nur Tawakal Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawap ke atas pembayaran yang di buat kepada akaun selain akaun Nur Tawakal Sdn Bhd.
 5. Setiap keahlian yang berjaya akan diberikan resit sebagai bukti pendaftaran. Sila hubungi kami jika tidak menerima resit. (jika berkenaan)
 6. Sebarang tuntutan kematian atau kemalangan hendaklah dilakukan dalam tempoh 90 hari (maksima) dari tarikh kematian atau kemalangan berlaku.
 7. Perlindungan bermula 30 hari dari tarikh yang dicetak diatas kad fizikal atau “virtual”kad antara 1hb atau 15hb.
 8. SMS/WHATSAPP Peringgatan untuk tawaran pembaharuan akan dihantar kepada ahli 60 hari sebelum tarikh keahlian tamat. Sila hubungi kami jika terdapat perubahan nombor telefon, hubungi kami di talian 06-2884009/011-15123369.
 9. Kad di post selepas 14 hari bekerja dan sekiranya tidak menerima kad dalam tempoh 60 hari bekerja boleh laporkan kepada pihak Nur Tawakal Sdn Bhd di talian 06-2884009.
 10. Pembatalan keahlian hanya boleh di buat dalam masa 30 hari bekerja. Wang Keahlian tidak akan di kembalikan sekiranya pembatalan dibuat selepas 30 hari bekerja.
 11. Pihak Nur Tawakal Sdn Bhd berhak menolak sebarang permohonan / pendaftaran tanpa sebarang notis dan makluman.
 12. Pihak Nur Tawakal Sdn Bhd berhak meminda,mengubah dan membuat penambahan pada syarat dan peraturan ini tanpa sebarang Notis.
 13. Permohonan keahlian adalah tertakluk kepada kelulusan pihak syarikat, Proses kelulusan permohonan akan mengambil masa 30 hari bekerja.